مانترا

وبلاگ لژیون همسفر خانم جهانگیری -شعبه آکادمی

مراقبه


همه هنر مراقبه آن است که چطور به راحتی ، شخصیت را ترک کنیم ، به سوی دل بشتابیم ، شخص نباشیم .
همین شخص بودن یا نبودن ، همه هنر مراقبه و همه هنر خلسه معنوی است
.
*****
ضمن مراقبه ، تو آهسته آهسته کیفیت جدیدی را در خود احساس می کنی ، زنده بودنی جدید ، زیبایی و ظرافتی جدید ، هوشی جدید که از هیچکس عاریت گرفته نشده ، که در درون تو در حال نشو و نماست . کیفیتی که ریشه اش در وجود توست
.
*****
مراقبه پرواز به فراسوی ذهن است . آن را با آرامش ذهنی کاری نیست . مراقبه نهایت و اوج تجربه لذت است
.
*****
آدم اهل مراقبه به طرز متفاوتی عمل می کند . مهم نیست چه حرفه ای انتخاب کند ، او کیفیتی از قداست را برای حرفه اش به ارمغان خواهد آورد
.
*****
مراقبه نه سفری در فضاست و نه سفری در زمان ، بلکه یک بیداری آنی است . اگر بتوانی همین الان خاموش باشی ، این ساحلی دیگر است
.
اگر اجازه دهی ذهن متوقف شود و از کار بیفتد ، این ساحلی دیگر است
.
*****
مراقبه موازنه است ، مراقبه پرنده ایست با دو بال : آزادی و عشق
.
*****
مراقبه تسلیم است ، نه تقاضا ، مراقبه تحمیل کردن مسیر خود به هستی نیست ، بلکه آرام گرفتن در مسیری است که هستی می خواهد در آن باشی
.
مراقبه با دنده خلاص رفتن است
.
*****
عشقت را در مراقبه ات و مراقبه ات را در عشقت جاری ساز
.

*****
مراقبه تابعی است از شاد بودن ، مراقبه همچون سایه در تعقیب انسان شاد است . هر جا که می رود ، هر کاری که می کند ، در حال مراقبه و مکاشفه است . او به شدت متمرکز است
.
*****
شادمانی هنگامی روی می دهد که تو با زندگی ات هماهنگ هستی . چنان همساز که هر آنچه انجام می دهی مایه مسرت توست . بعد ناگاه پی می بری که مراقبه در تعقیب توست . اگر عاشق کاری باشی که می کنی ، اگر عاشق طریقه زندگی ات باشی ، آن وقت در حل مراقبه ای . آن وقت هیچ چیز حواست را پرت نخواهد کرد . وقتی چیزها حواس تو را پرت می کند ، این خود نشانه آن است که تو واقعاً به آن چیزها علاقمند نیستی
.
*****
مراقبه دارای هیچ چارچوبی نیست : مراقبه پنجره نیست ، در نیست ، مراقبه تمرکز نیست ، مراقبه توجه نیست . مراقبه آگاهی است
.
*****
مراقبه چیزی نیست جز سعی در پاکسازی وجود ، سعی در یافتن طراوت و جوانی ، سعی در دستیابی به سرزندگی و هشیاری بیشتر
.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۰ساعت 0:18  توسط ساناز عسگری  |